Journal of Romance Studies

‘Little Spain’ or ‘Little Galicia’?

Cinematic representations of Galician migration to New York and New Jersey

Journal of Romance Studies (2020), 20, (3), 489–512.

Abstract

This article studies three cinematic representations of the Galician migrant community in the United States: the documentaries Os 15000 de Newark (2007) and Little Spain (2014), and the feature-length film Little Galicia (2015). The analysis of these films focuses especially on the influence of their chosen framing on the migrants’ performance of their cultural identity. By assessing the performative aspect of identity, this article also examines the possibility of considering Galicianness as a transnational positioning, globally or glocally performed, rather than a geographically fixed essence.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Works cited

Alonso, Beito (2006) Obreiros alén mar. Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York (Santo Tirso: A Nosa Terra). Google Scholar

Alonso Nogueira, Álex (2015) ‘Alén da lúa de alén mar: traxectoria dos intelectuais galegos exiliados en Nova York’, in Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores, ed. Alberto Pena, Mário Mesquita, and Paula Vicente (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega), 135-156. Google Scholar

Álvarez, Francisco (2007) Ratas en Manhattan (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco). Google Scholar

Cardús, David (ed.) (1986) Emigración española en USA, Monografías de ALDEEU 2 (Madrid: Ediciones Beramar). Google Scholar

Colmeiro, José (2017) Peripheral Visions/Global Sounds (Liverpool: Liverpool University Press). Google Scholar

Deleuze, Gilles (1990) The Logic of Sense, trans. Mark Lester (London: The Athlone Press). Google Scholar

Derrida, Jacques (1976) Of Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press). Google Scholar

Díaz Campos, Manuel (ed.) (2011) The Handbook of Spanish Sociolinguistics (Hoboken: John Wiley & Sons). Google Scholar

Ellies, John (2012) Documentary: Witness and Self-Revelation (London and New York: Routledge). Google Scholar

España Exterior (2015) ‘Rueda y Miranda visitan a la comunidad gallega en Newark y participan en el 75 aniversario de la Casa de Galicia de Nueva York’, España Exterior. El periódico de las comunidades españolas en el mundo, 25 September, http://www.espanaexterior.com/noticias/rueda-y-miranda-visitan-a-la-comunidad-gallega-en-newark-y-participan-en-el-75-aniversario-de-la-casa-de-galicia-de-nueva-york-2/ (accessed 4 November 2020). Google Scholar

Férnandez, James D. (2012), ‘Entre imperios: españoles en Nueva York 1898-1945’, in La Colonia: un álbum fotográfico de inmigrantes españoles en Nueva York 1898-1945, ed. James D. Fernández (León: Valey Centro Cultural de Castrillón), 14-45. Google Scholar

Fernández, James D., and Luis Argeo (2014) Invisible Immigrants: Spaniards in the US (1898-1945) (New York: White Stone Ridge). Google Scholar

Fisher, Kimber (1997) ‘Locating frames in the discursive universe’, Sociological Research Online 2.3, doi: http://www.socresonline.org.uk/2/3/4.html. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2000) ‘Arredor da narrativa galega no exilio’, Grial 145: 71-87. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2003) ‘Vigencia y exaltación de Rosalía de Castro en los escritores gallegos del exilio’, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, ed. Helena González and María Xesús Lama (Sada: Ediciós do Castro), 117-124. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2004) ‘Constantes galegas no desterro intelectual de Norteamérica. Guerra da Cal, González López, Granell, Martínez López e Rubia Barcia’, Grial 163: 38-49. Google Scholar

García-Rodeja, Carmen, and Nancy Pérez Rey (2007) ‘Mulleres galegas na emigración: das Mariñas a Nova York’, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, ed. Helena González and María Xesús Lama (Sada: Ediciós do Castro), 425-435. Google Scholar

González López, Emilio (with the collaboration of Amado Ricón) (2000) Castelao, propagandista da República en Norteamérica (Sada: Ediciós do Castro). Google Scholar

Hall, Stuart (1996) ‘Cultural identity and diaspora’, in Contemporary Postcolonial Theory: A Reader, ed. Padmini Mongia (London and New York: St Martin’s Press), 110-121. Google Scholar

Hooper, Kirsty (2011) Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics (Liverpool: Liverpool University Press). Google Scholar

Jorge Pereira, Natalia (2004) ‘As escolas indianas en Tomiño’, Pontenova, Revista de Novos Historiadores 10: 107-116. Google Scholar

Kohler Riessman, Catherine (1993) Narrative Analysis (London and New Delhi: Sage). Google Scholar

Mar-Molinero, Clare (1997) The Spanish Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues (Londonband New York: Routledge). Google Scholar

Montrul, Silvina (2013) El bilingüismo en el mundo hispanohablante (Malden and Oxford: Wiley-Blackwell). Google Scholar

Murado, Miguel-Anxo (2008) Otra idea de Galicia (Barcelona: Debate). Google Scholar

Nichols, Bill (2010) Introduction to Documentary, 2nd ed. (Bloomington: Indiana University Press). Google Scholar

Núñez Seixas, Xosé M. (2016) O soño da Galiza Ideal. Estudos sobre exiliados e emigrantes galegos (Vigo: Galaxia). Google Scholar

Parmar, Maya (2013) ‘Reading the double diaspora: Representing Gujarati East African cultural identity in Britain’, Atlantis 35.1: 137-155. Google Scholar

Pérez Rey, Nancy (2008) ‘Unha achega á emigración galega a Nova York’, Estudos Migratorios 1.2: 31-61. Google Scholar

Rey García, Marta (1994) ‘Los españoles de Estados Unidos y la Guerra Civil (1936−1939)’, Revista Española de Estudios Norteamericanos 7: 107-120. Google Scholar

Rey García, Marta (1997) Stars for Spain. La Guerra Civil española en los Estados Unidos (Sada: Ediciós do Castro). Google Scholar

Romero, Eugenia (2012) Contemporary Galician Culture in a Global Context: Movable Identities (Plymouth: Lexington Books). Google Scholar

Rueda, Germán (1993) La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos 1820-1950. De ‘Dons’ a ‘Misters’ (Madrid: MAPFRE). Google Scholar

Rueda, Germán (2008) ‘Asociaciones y otras formas de relación de los españoles en Norteamérica’, in El asociacionismo en la emigración española a América, ed. Juan Andrés Blanco Rodríguez (Salamanca: Uned Zamora and Junta de Castilla y León), 235-276. Google Scholar

Santos Rego, Miguel Anxo (2015) ‘A comunidade galega en USA. Unha ruta de aculturación en perspectiva’, in Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores, ed. Alberto Pena, Mário Mesquita, and Paula Vicente (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega), 83-94. Google Scholar

Schechner, Richard (2013) Performance Studies: An Introduction (London and New York: Routledge). Google Scholar

Stewart, Miranda (1999) The Spanish Language Today (London and New York: Routledge). Google Scholar

Toribio, Almeida Jaqueline (2011) ‘Code-switching among US Latinos’, in The Handbook of Spanish Sociolinguistics, ed. Manuel Díaz-Campos (Hoboken: John Wiley & Sons), 530-552. Google Scholar

Varela-Lago, Ana (2008) ‘A emigración galega aos Estados Unidos: galegos en Luisiana, Florida e Nova York (1870-1940)’, Estudos Migratorios 1.2: 63-84. Google Scholar

Vilar Álvarez, Manuel (2009) ‘“Vin porque me trouxeron, non quería vir”. De Carnota a Astoria. A emigración de Carnota na cidade de Nova York’, Estudos Migratorios 2.2: 69-90. Google Scholar

Alonso, Beito (2006) Obreiros alén mar. Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York (Santo Tirso: A Nosa Terra). Google Scholar

Alonso Nogueira, Álex (2015) ‘Alén da lúa de alén mar: traxectoria dos intelectuais galegos exiliados en Nova York’, in Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores, ed. Alberto Pena, Mário Mesquita, and Paula Vicente (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega), 135-156. Google Scholar

Álvarez, Francisco (2007) Ratas en Manhattan (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco). Google Scholar

Cardús, David (ed.) (1986) Emigración española en USA, Monografías de ALDEEU 2 (Madrid: Ediciones Beramar). Google Scholar

Colmeiro, José (2017) Peripheral Visions/Global Sounds (Liverpool: Liverpool University Press). Google Scholar

Deleuze, Gilles (1990) The Logic of Sense, trans. Mark Lester (London: The Athlone Press). Google Scholar

Derrida, Jacques (1976) Of Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press). Google Scholar

Díaz Campos, Manuel (ed.) (2011) The Handbook of Spanish Sociolinguistics (Hoboken: John Wiley & Sons). Google Scholar

Ellies, John (2012) Documentary: Witness and Self-Revelation (London and New York: Routledge). Google Scholar

España Exterior (2015) ‘Rueda y Miranda visitan a la comunidad gallega en Newark y participan en el 75 aniversario de la Casa de Galicia de Nueva York’, España Exterior. El periódico de las comunidades españolas en el mundo, 25 September, http://www.espanaexterior.com/noticias/rueda-y-miranda-visitan-a-la-comunidad-gallega-en-newark-y-participan-en-el-75-aniversario-de-la-casa-de-galicia-de-nueva-york-2/ (accessed 4 November 2020). Google Scholar

Férnandez, James D. (2012), ‘Entre imperios: españoles en Nueva York 1898-1945’, in La Colonia: un álbum fotográfico de inmigrantes españoles en Nueva York 1898-1945, ed. James D. Fernández (León: Valey Centro Cultural de Castrillón), 14-45. Google Scholar

Fernández, James D., and Luis Argeo (2014) Invisible Immigrants: Spaniards in the US (1898-1945) (New York: White Stone Ridge). Google Scholar

Fisher, Kimber (1997) ‘Locating frames in the discursive universe’, Sociological Research Online 2.3, doi: http://www.socresonline.org.uk/2/3/4.html. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2000) ‘Arredor da narrativa galega no exilio’, Grial 145: 71-87. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2003) ‘Vigencia y exaltación de Rosalía de Castro en los escritores gallegos del exilio’, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, ed. Helena González and María Xesús Lama (Sada: Ediciós do Castro), 117-124. Google Scholar

Fuentes, Víctor (2004) ‘Constantes galegas no desterro intelectual de Norteamérica. Guerra da Cal, González López, Granell, Martínez López e Rubia Barcia’, Grial 163: 38-49. Google Scholar

García-Rodeja, Carmen, and Nancy Pérez Rey (2007) ‘Mulleres galegas na emigración: das Mariñas a Nova York’, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, ed. Helena González and María Xesús Lama (Sada: Ediciós do Castro), 425-435. Google Scholar

González López, Emilio (with the collaboration of Amado Ricón) (2000) Castelao, propagandista da República en Norteamérica (Sada: Ediciós do Castro). Google Scholar

Hall, Stuart (1996) ‘Cultural identity and diaspora’, in Contemporary Postcolonial Theory: A Reader, ed. Padmini Mongia (London and New York: St Martin’s Press), 110-121. Google Scholar

Hooper, Kirsty (2011) Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics (Liverpool: Liverpool University Press). Google Scholar

Jorge Pereira, Natalia (2004) ‘As escolas indianas en Tomiño’, Pontenova, Revista de Novos Historiadores 10: 107-116. Google Scholar

Kohler Riessman, Catherine (1993) Narrative Analysis (London and New Delhi: Sage). Google Scholar

Mar-Molinero, Clare (1997) The Spanish Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues (Londonband New York: Routledge). Google Scholar

Montrul, Silvina (2013) El bilingüismo en el mundo hispanohablante (Malden and Oxford: Wiley-Blackwell). Google Scholar

Murado, Miguel-Anxo (2008) Otra idea de Galicia (Barcelona: Debate). Google Scholar

Nichols, Bill (2010) Introduction to Documentary, 2nd ed. (Bloomington: Indiana University Press). Google Scholar

Núñez Seixas, Xosé M. (2016) O soño da Galiza Ideal. Estudos sobre exiliados e emigrantes galegos (Vigo: Galaxia). Google Scholar

Parmar, Maya (2013) ‘Reading the double diaspora: Representing Gujarati East African cultural identity in Britain’, Atlantis 35.1: 137-155. Google Scholar

Pérez Rey, Nancy (2008) ‘Unha achega á emigración galega a Nova York’, Estudos Migratorios 1.2: 31-61. Google Scholar

Rey García, Marta (1994) ‘Los españoles de Estados Unidos y la Guerra Civil (1936−1939)’, Revista Española de Estudios Norteamericanos 7: 107-120. Google Scholar

Rey García, Marta (1997) Stars for Spain. La Guerra Civil española en los Estados Unidos (Sada: Ediciós do Castro). Google Scholar

Romero, Eugenia (2012) Contemporary Galician Culture in a Global Context: Movable Identities (Plymouth: Lexington Books). Google Scholar

Rueda, Germán (1993) La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos 1820-1950. De ‘Dons’ a ‘Misters’ (Madrid: MAPFRE). Google Scholar

Rueda, Germán (2008) ‘Asociaciones y otras formas de relación de los españoles en Norteamérica’, in El asociacionismo en la emigración española a América, ed. Juan Andrés Blanco Rodríguez (Salamanca: Uned Zamora and Junta de Castilla y León), 235-276. Google Scholar

Santos Rego, Miguel Anxo (2015) ‘A comunidade galega en USA. Unha ruta de aculturación en perspectiva’, in Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores, ed. Alberto Pena, Mário Mesquita, and Paula Vicente (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega), 83-94. Google Scholar

Schechner, Richard (2013) Performance Studies: An Introduction (London and New York: Routledge). Google Scholar

Stewart, Miranda (1999) The Spanish Language Today (London and New York: Routledge). Google Scholar

Toribio, Almeida Jaqueline (2011) ‘Code-switching among US Latinos’, in The Handbook of Spanish Sociolinguistics, ed. Manuel Díaz-Campos (Hoboken: John Wiley & Sons), 530-552. Google Scholar

Varela-Lago, Ana (2008) ‘A emigración galega aos Estados Unidos: galegos en Luisiana, Florida e Nova York (1870-1940)’, Estudos Migratorios 1.2: 63-84. Google Scholar

Vilar Álvarez, Manuel (2009) ‘“Vin porque me trouxeron, non quería vir”. De Carnota a Astoria. A emigración de Carnota na cidade de Nova York’, Estudos Migratorios 2.2: 69-90. Google Scholar

Filmography

Balder, Artur (dir.) (2014), Little Spain. Google Scholar

Fernández, Anxo (dir.) (2007), Os 15000 de Newark. Google Scholar

Ponte, Alber (dir.) (2015), Little Galicia. Google Scholar

Balder, Artur (dir.) (2014), Little Spain. Google Scholar

Fernández, Anxo (dir.) (2007), Os 15000 de Newark. Google Scholar

Ponte, Alber (dir.) (2015), Little Galicia. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Miranda-Barreiro, David